Hirek

GYERMEKSPORT (Vannai Judit) – Fizikai aktivitás a megszületéstől a felnőtté válásig

A GYERMEKSPORT könyv (szerzője Dr. Vannai Judit gyermekorvos, sportorvos) a gyermekek és fiatalok mindennapi fizikai aktivitásának, sporttevékenységének kérdéseivel foglalkozik közérthetően, szülőknek, pedagógusoknak, (sport)szakembereknek ajánlott.

Vannai Judit könyve gyermekgyógyászok és utánpótláskorú sportolókkal foglalkozó edzők és pedagógusok számára alapvető információs forrás, szülők számára pedig az a megbízható tudásanyag, amely segít eligazodni az internet világában ránk zúduló hatalmas és ellentmondásos információ-tömegben.

 

"A könyv azokhoz az iskolai pedagógusokhoz, egyesületi nevelő edzőkhöz szól, akiknek különösen nagy a felelősségük, mert ők az elsők, akik szervezett keretek között foglalkoznak az apróságokkal. Feladataik szerteágazóak, hiszen túl azon, hogy meg kell szerettetniük a gyerekekkel a sportmozgásokat, és szilárdan meg kell alapozniuk motoros képességeiket, fel kell ismerniük a tehetségeket, és a kicsiket a számukra örömöt és sikereket jelentő sportágak felé kell irányítaniuk.

A könyv szól azoknak az utánpótláskorú versenysportolókkal foglalkozó sportszakembereknek is, akiknek fő feladata a gyermekek sportspecifikus felkészítése, a lemorzsolódás megelőzése és az eredményes szereplés elérése.

Ajánlom a könyvet azoknak a sportorvos, gyermekorvos kollégáknak, akiket a szülők gyakran keresnek meg olyan egészségügyi kérdésekkel, amelyek a sportágválasztással, a sportalkalmassággal és a sportsérülésekkel kapcsolatosak. Külön fejezetet szántam a gyermekkor leggyakoribb krónikus betegségeiben szenvedők sportolási lehetőségeinek tárgyalására, mert számukra a sport nemcsak az egészségmegőrzés, hanem a szociális integráció eszköze is.

Reményeim szerint találok olvasókat azok között az érdeklődő utánpótlás-sportolók között is, akikkel szerencsére egyre nagyobb számban találkozom. Ők azok, akik tudatosan készülnek a sportolói pályára, akikben kérdések sora fogalmazódik meg arra vonatkozóan, milyen eszközökkel javíthatnának az eredményeiken, hogyan őrizhetik meg egészségüket, és hogyan juthatnak közelebb céljaik eléréséhez.

Tapasztalatom szerint ma Magyarországon a sportegészségügy és a sporttudomány élesen elhatárolódik egymástól, és egyelőre igény sem mutatkozik arra, hogy a két terület szakemberei a tudásukat, tapasztalataikat napi szinten megosszák egymással. Nagyon kevés az olyan fórum, ahol a felkészítésben részt vevő edzők, sportszakemberek, sportorvosok párbeszédet folytathatnának. Hogy ez miért alakult így, arra magam sem tudok válaszolni, de nagy problémának érzem, ha éppen csak azt felejtjük el, hogy a célunk közös. A cél nem csupán a fiatal versenysportolók karrierjének egyengetése, de a mai fiatal nemzedék egészséges életmódra nevelése és az egészséges felnőttkor megalapozása is. Ezért írásomban magam próbáltam meg integrálni e két tudományterületet. Tagadhatatlan, hogy orvosként az egészségügyi kérdésekre nagyobb hangsúlyt helyeztem, de fontosnak éreztem, hogy ismeretterjesztési célzattal érintsem a sport élettani alapjait, a felkészülés aspektusait és az eredményesség kérdését is. Ez utóbbiak részletes és tudományos megközelítését azonban az adott területek szaktekintélyeire bízom, és írásaikat jó szívvel ajánlom. Nem törekedtem a szabadidős aktivitás és a versenysport merev szétválasztására, hiszen a gyermekkorban ezek határai számos általam tárgyalt kérdésben még elmosódnak."

2020.02.28.

Külső tartalom:


Képek:

Képek: