TAO

TAO-pályázatokról

A társasági adókedvezményen alapuló sporttámogatási rendszer célja, hogy a felhasználható források bővítésével elérje, minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdtek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezetett. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozta.

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. A változások. lehetővé tették a hat látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda jégkorong és a röplabda) támogatását a támogató vállalkozások társasági adó kötelezettségük terhére. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó kedvezményt továbbá adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény tartalmazza (a törvényt és a kapcsolódó rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt). Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást. A támogatáshoz egy un. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása A támogatásra jogosult sportszervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez (MLSZ), amelyben az egyesület a következő sportévben végrehajtani kívánt programját mutatja be, a megvalósítani kívánt projektelemek és működési költségek részletes költségvetésével (a pályázatok benyújtására minden év február hónap utolsó napjáig van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely támogatási jogcímek szerinti bontásban a megszerezhető támogatási összegeket is tartalmazza.

2. lépés: Támogató keresése Következő lépésben a sportszervezetnek támogatót kell keresnie. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív társasági adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A támogatási igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása A támogató a Tao törvény 22/C. §-a szerint kiállított támogatási igazolás alapján közvetlenül teljesíti a támogatás utalását a kedvezményezett sportszervezetnek. A 24/A típusú támogatási igazolás esetén az adóhatóság utalja át a támogatási összeget a támogató már befizetett társasági adójából a kedvezményezett sportegyesület részére. A támogatót az így átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként.

4. lépés: Adókedvezmény A támogató a támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás idejének adóéve vagy az azt követő évek adójából (legfeljebb 8 évig) adókedvezményt vehet igénybe.

Támogatható szervezetek

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:

- a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,
- a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,
- a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
- a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok

Támogatható területek

A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:

- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegű ráfordításokra,
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
- képzéssel összefüggő feladatokra
-üzemeltetésre.

Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).


Letölthető fájlok:

Fájlok Feltöltve  
TAO támogatási kérelem (335,91 KB) 2014.06.02 Letöltés
TAO határozat 2013 (1,13 MB) 2014.06.02 Letöltés
2014-15 SFP Jóváhagyó határozat (183,15 KB) 2014.12.08 Letöltés
2014-15 SFP Jóváhagyott pályázati anyag (3,95 MB) 2014.12.08 Letöltés
2015-2016 TAO (tárgyi eszk. nélk) jóváhagyó határozat (161,03 KB) 2015.12.09 Letöltés
2015-2016 TAO SFP kérelem (687,95 KB) 2015.12.09 Letöltés
2015-2016 TAO tárgyi jóváhagyó határozat (167,13 KB) 2015.12.22 Letöltés
TAO tájékoztató (3,24 MB) 2016.01.19 Letöltés
2016-17 jóváhagyó határozat (645,42 KB) 2016.12.12 Letöltés
2017-18 sportfejlesztési program (848,15 KB) 2017.11.18 Letöltés
2017-18 jóváhagyó határozat (750,59 KB) 2017.11.18 Letöltés
Bajót jóváhagyó határozat 2017-18 (741,44 KB) 2017.12.20 Letöltés
Bajót SFP 2017-18 (805,82 KB) 2017.12.20 Letöltés
Nyilatkozat sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök, szolgáltatások felhasználásáról (473,66 KB) 2018.02.16 Letöltés
NYSE TAO 2018-2019 kérelem (838,79 KB) 2018.12.14 Letöltés
NYSE TAO 2018-2019 határozat (743,82 KB) 2018.12.14 Letöltés
Jóváhagyó határozat 2019-2020 (735,72 KB) 2019.12.17 Letöltés
SFP kérelem 2019-2020 (981,14 KB) 2019.12.18 Letöltés
SFP határozat 2020.05.02. (98,63 KB) 2020.05.07 Letöltés
SFP határozat 2021.05.25. (106,45 KB) 2021.05.25 Letöltés
SFP jav. határozat 2021.05.25. (103,85 KB) 2021.05.25 Letöltés
SFP kérelem (298,46 KB) 2021.05.27 Letöltés
SFP jóváhagyó határozat 2022 (104,79 KB) 2022.05.24 Letöltés
SFP kérelem 2022 (262,1 KB) 2022.05.24 Letöltés
SFP kérelem 2023 (198,72 KB) 2023.05.05 Letöltés
SFP jóváhagyó határozat 2023 (101,88 KB) 2023.05.05 Letöltés
SFP módosítási kérelem (265,76 KB) 2023.05.15 Letöltés
SFP módosított határozat (100,16 KB) 2023.05.15 Letöltés