TAO

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

A támogatáshoz szükséges dokumentum a lap alján található.

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza (a törvényt és a rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt).

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz un. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
- kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása

A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően.

2. lépés: Támogató keresése

Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása

A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény

A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Támogatható szervezetek

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:

- a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,
- a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,
- a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
- a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek

A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegű ráfordításokra,
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
- képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi mértékeket:
- utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
- tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegű/ támogatásként nyújtható),
- tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
- tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak általános képzés esetén 60%-át, szakképzés esetén 25%-át.


Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).


Letölthető fájlok:

Fájlok Feltöltve  
TAO támogatási kérelem (335,91 KB) 2014.06.02 Letöltés
TAO határozat 2013 (1,13 MB) 2014.06.02 Letöltés
2014-15 SFP Jóváhagyó határozat (183,15 KB) 2014.12.08 Letöltés
2014-15 SFP Jóváhagyott pályázati anyag (3,95 MB) 2014.12.08 Letöltés
2015-2016 TAO (tárgyi eszk. nélk) jóváhagyó határozat (161,03 KB) 2015.12.09 Letöltés
2015-2016 TAO SFP kérelem (687,95 KB) 2015.12.09 Letöltés
2015-2016 TAO tárgyi jóváhagyó határozat (167,13 KB) 2015.12.22 Letöltés
TAO tájékoztató (3,24 MB) 2016.01.19 Letöltés
2016-17 jóváhagyó határozat (645,42 KB) 2016.12.12 Letöltés
2017-18 sportfejlesztési program (848,15 KB) 2017.11.18 Letöltés
2017-18 jóváhagyó határozat (750,59 KB) 2017.11.18 Letöltés
Bajót jóváhagyó határozat 2017-18 (741,44 KB) 2017.12.20 Letöltés
Bajót SFP 2017-18 (805,82 KB) 2017.12.20 Letöltés
Nyilatkozat sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök, szolgáltatások felhasználásáról (473,66 KB) 2018.02.16 Letöltés
NYSE TAO 2018-2019 kérelem (838,79 KB) 2018.12.14 Letöltés
NYSE TAO 2018-2019 határozat (743,82 KB) 2018.12.14 Letöltés
Jóváhagyó határozat 2019-2020 (735,72 KB) 2019.12.17 Letöltés
SFP kérelem 2019-2020 (981,14 KB) 2019.12.18 Letöltés
SFP határozat 2020.05.02. (98,63 KB) 2020.05.07 Letöltés
SFP határozat 2021.05.25. (106,45 KB) 2021.05.25 Letöltés
SFP jav. határozat 2021.05.25. (103,85 KB) 2021.05.25 Letöltés
SFP kérelem (298,46 KB) 2021.05.27 Letöltés
SFP jóváhagyó határozat 2022 (104,79 KB) 2022.05.24 Letöltés
SFP kérelem 2022 (262,1 KB) 2022.05.24 Letöltés