Rólunk \ Filozófiánk

RÓLUNK

A Nyergesújfalu SE kinyilvánítja felelősségét a labdarúgó nemzedék iránt!

Szerepvállalásával aktív részese kíván lenni a magyar labdarúgásnak, az utánpótlásképzésnek. Munkájával szeretne elismertséget szerezni és egyben öregbíteni az egyesület hírnevét.

Klub küldetése

-        A klubnak közösségi élettérré kell válnia

-        Olyan értékeket, normákat szeretnénk közvetíteni, amelyek meghatározóak az élet más területein is

-        Szakmaiságunkban arra törekszünk, hogy játékosaink elérjék potenciáljuk maximumát.

-        Önálló szakmai filozófia mentén kívánunk dolgozni, ami egyben kultúrateremtést is jelent

-        Elismertségünk okán szeretnénk a térség meghatározó egyesületévé válni

Az egyesület célja:

Szeretnénk egy olyan jövőképet kialakítani, melynek teljesítése biztosítja, hogy fiataljaink elérjék potenciáljuk maximumát, felvérteződjenek mindazon tudással, melyre szükség van a sikeres életpályához.

Ennek érdekében kívánunk biztosítani egy olyan gondoskodó és élhető környezetet, amely lehetővé teszi a magas szintű edzésmunkát és a tanulást.

A szakmai munka a képzést és az oktatást holisztikus szemlélettel kezeli, a labdarúgók teljes fejlődésére koncentrál.

Úgy gondoljuk, hogy az egyesület a gyerekekre értékként tekint, fontos, hogy minden a játékos érdekében történjen.

A képzés folyamatát egy önálló filozófia mentén kívánjuk megvalósítani, ami egyben egy az egyesületre jellemző kultúrateremtés is.

A képzés központi szereplője az EGYÉN!

Működés a mindennapokban:

Közös értékek mentén történő kapcsolat a térség csapataival.

Az egyesület céljainak elérését, a tehetségek felismerése, a hatékony kiválasztás, a szakszerű minőségi szakmai munka biztosíthatja.

Céljaink az előrelépést jelölik ki számunkra, ezért a tehetségek megtartása komoly feladat és felelősség!

Működés stratégiai alapelvei

-        A működés egységes szakmai program alapján történik

-        A klub szakmaiságát egységes filozófia mentén végzi

-        A csapatok játékát azonos stílus jellemzi

Mindezek meghatározzák, és a játékban bemutatják az egyesület csapatainak szakmaiságát.

 

 


"Már kedves Tanítók!
Rátok bíza Hazánk e kintses vagyonnát,
Kezetekbe adja legdrágább záloggát…
Vigyétek őket a' Virtus forrásához
'S annak tsergedező arany patakjához,..
A' terhet vállokra olly böltsen rakjátok,
Hogy erejeket meg ne tántorítsátok,..
És mivel reátok függesztik szemeket
Az ifjak, 's követik minden lépésteket,
Előttök mindég olly példával mennyetek,
Hogy ők ahoz szabván tulajdon életek',
Valami homályra ne akadhassanak,
'S e'ként jobról balra ne tántorodjanak,.."

(Gedeon László, 1823)


Képek: